Legislatie

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (in vigoare de la 24 iunie 1996; ultima modificare în 28 martie 2015)
[descarca versiunea (.doc) in romana] | [descarca versiunea (.doc) in engleza]

ACORDUL din 25 iulie 2007 (ASEE) privind participarea României la Spaţiul Economic European cu începere de la 1 august 2007; [descarca .pdf]

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23/03.04.2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului fInanciar norvegian 2009-2014, publicată în M.O. nr 210/13.04.2013; [descarca .pdf]

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88/12.12.2012 privind cadrul cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar SEE si prin Mecanismul financiar norvegian (Granturile SEE si norvegiene) pe perioada de programare  2009-2014, publicată în M.O. nr 863/19.12.2012; [descarca .pdf]

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii [descarca .pdf]

HOTĂRÂREA GUVERNULUI. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; [descarca. pdf]

Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; [descarca .pdf]

ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicare [descarca .pdf]